Türkçe English

Zindhu: Oyun Sektörünün Kalbi

Oyun sektörünü oluşturan oyun geliştiricilerden, yayıncılara, oyun monetizasyonu yöntemlerinden insan kaynaklarına kadar oyun sektöründe 360 derece çözümler sunan tüm hizmetler Zindhu çatısı altında!

Hakkımızda

İstanbul merkezli kurulan Zindhu, çatısı altında insan kaynakları, oyun stüdyoları danışmanlığı, yayıncı ve yatırımcı ilişkileri olacak şekilde farklı hizmet alanlarında servis sağlayan markalarıyla, başta Türkiye oyun pazarı olmak üzere global oyun sektörüne hizmet sağlamaktadır.

Games
HR
Ventures

Sektörel
Vizyon & Hedeflerimiz

Türkiye oyun sektöründe mevcut süreçleri geliştirmek, sektöre yeni projeksiyonlar çizmek ve Türkiye’deki oyun firmalarının global ölçekte büyümelerine destek olmak için

 1. İnsan kaynakları danışmanlığı
  HR
 2. Yatırım süreçleri ve kullanıcı edinimi
  Games
 3. İş planı oluşturma ve ölçeklendirme
  Ventures

alanlarında, özelleştirilmiş hizmetler vermekteyiz. Hazır ve paket servisler/çözümler sunmak yerine, oyun sektöründe yer alan tüm şirketlerin ve ekosistemlerin oluşum süreçlerini inceleyerek, ihtiyaçlarına göre farklı iş modelleri geliştiren Zindhu, Türkiye’de yeni değerler yaratmayı hedefleyen projeler geliştirmeye ve yayınlamaya devam etmektedir.

Bizler Zindhu ailesi olarak, stüdyoların hareket kabiliyetini arttıracak yeni takım yapılarını oluşturmak için insan kaynaklarını beslemek, ürünlerin geliştirilmesi/pazarlanması konusunda yayıncı ilişkileri kurmak ve kapital oluşturmak için doğru yatırımcı iletişiminde çözümler üretiyoruz.

Zindhu HR

Türkiye’nin ilk ve tek oyun sektörü odaklı insan kaynakları platformu.

Zindhu HR’ın temel hedefleri

 • * Oyun sektöründe çalışan kişilere farklı kariyer opsiyonları sunmak,
 • * Oyun sektöründe kariyer hedefi olan öğrenci veya yeni mezun kişilere bir sonraki adımlarında, kendilerine en uygun takımı bulmaları için aracılık etmek,
 • * Potansiyelini oyun sektöründe kullanmak isteyen deneyimli yazılımcı, tasarımcı ve benzeri pozisyonlardaki kişilere hızlı adaptasyon ve geçiş süreçlerinde destek olmak,
 • * Oyun stüdyolarına, büyüme hedefleri doğrultusunda gerekli iş gücü ve insan kaynağını sürekli olacak şekilde sağlayabilmek,
 • * Yurt dışında kariyerine devam etmekte olan kaliteli insan gücünü, Türk oyun pazarında değerlendirmek ve uluslararası işbirlikleri tetiklemek,
 • doğrultusunda platforma üye tüm bireysel ve kurumsal kullanıcılara hizmet vermekteyiz.
 • Oyun sektöründe doğru yetenek yerleşiminin büyümenin temel faktörü olduğuna inanıyor, sektördeki tüm oyuncular için yaratıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz.

Human Resources

Zindhu Ventures

Stüdyoların iş modellerinin geliştirilmesi, ürünlerinin yatırım öncesi ve sonrası süreçlere hazırlanması ve doğru yatırım ortaklığının kurulmasında, taraflara kişiselleştirilmiş planlar hazırlıyoruz.

Stüdyo Tarafında

 • Oyun Stüdyosunun gelişimini desteklemek için ihtiyaçların belirlenmesi,
 • Yatırımcı sunumu ve finansal projeksiyonlarının hazırlanması,
 • Şirket ve takım imajlarının vizyon ve misyon çerçevelerinde şekillendirilmesi,
 • Oyun sektöründe denenmiş fikirlerin olasılıklar için değerlendirilmesi ve iş modeli seçeneklerinden janra özelinde seçim yapılması,
 • Oyunun ve oyun stüdyosunun pazar hedeflerinin ölçeklendirilmesi ve sürdürülebilir gelir modellerinin oturtulması,
 • özelinde stüdyo ile birlikte çalışıyor, hedeflere ulaşmak için en iyi planı uyarlıyoruz.

Yatırımcı Tarafında

 • Büyüme potansiyeli yüksek ve hit oyun üretebilecek yetenekte stüdyoların keşfedilmesi,
 • Yatırım süreçleri boyunca stüdyoya insan kaynakları, pazarlama ve oyunlar özelinde stratejik danışmanlık desteği verilmesi,
 • Oyun stüdyosunun geliştiği türde, anlamlı büyümeyi tetikleyecek yayıncı ilişkilerinin kurulması,
 • süreçlerinde yatırım planında yer alıyor, sürdürülebilir iş planlarını stüdyo ve yatırımcı ile birlikte hazırlıyoruz.

Yatırım ve İş Modeli Sürecinde Neler Yapıyoruz?

 • Oyun stüdyosunun değerlendirmesi / ihtiyaçların belirlenmesi;
 • Oyun stüdyosuna uygun finansman modelinin bulunması;
 • Bulunan model dahilinde oyun stüdyosu ile çalışmaların başlaması
 • İş modelinin ve finansal projeksiyonların optimizasyonu
 • Oyun stüdyosu ve yatırımcı arasındaki süreçleri sürdürülebilir bir modele taşımak

Ventures

Zindhu Games

Oyun sektörünün gelişiminin oyun stüdyoları ve doğru insan kaynakları çözümlerinden başladığına inanarak yola çıkan Zindhu Games, sektördeki türünden bağımsız tüm oyun stüdyoları ile;

 • Sektörü ve stüdyoların mevcut iş modellerini ve ürün özelliklerini, kazanç modellerini analiz etmek,
 • Oyun Stüdyolarının gelişimi yolundaki engelleri tespit edip, akıllı iş modellerinin uygulayarak ortadan kaldırmak,
 • Kişiselleştirilmiş çözümlerle Zindhu altyapısından insan kaynakları ve risk sermayesi alanlarında destek vermek,
 • Oyun Stüdyosunun geliştirdiği ürün özelinde en doğru yayıncı iletişimini seçmek,

için, özelleştirilmiş hizmetler sağlamakta ve sektördeki ağın faydalarını kullanmak ve geliştirmektedir.


Türkiye oyun pazarında büyümekte olan Zindhu, global oyun pazarını geliştirmek için anlamlı ve büyüme odaklı çözümler üretmeye devam etmektedir.


Aklınızda sorular mı var?


Bir görüşme ayarlayalım.

Games

BİZE ULAŞIN

Oyununuzu paylaşın

Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası

Zindhu Oyun Yazılım Danışmanlık Hizmetleri A.Ş

“Şirket”

KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Şirket’imiz aşağıda detaylandırılan ve kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi kapsamındaki kişisel veriler açısından veri sorumlusu olarak; Çeliktepe Mah. İsmet İnönü Cad. Yıldırımlar İş Merkezi No:11 İç Kapı No: 501 Kağıthane/Istanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 262674-5 sicil numarası ile kayıtlıdır. 

Şirket’imiz internet sitesi üzerinden;

1. İnternet sitesi ziyaretçilerine ait ad-soyad ve elektronik posta adresi ve tarafımıza gönderilecek mesaj iletinizde yer alabilecek kişisel verileri aşağıdaki amaçların yerine getirilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’da (“Kanun”) belirtilen ilgili kişisel veri işleme şartlarında dayanarak işlemektedir:

 • Şirket’imiz ile ziyaretçi arasın gerçekleşebilecek her türlü ilişki ve/veya iş birliği kapsamında veya ziyaretçinin tercih ettiği diğer bir konuya ilişkin olarak iletişime geçilmesi ve görüşme gerçekleştirilmesi, 
 • internet sitesi ziyaretçisinin taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • ziyaretçinin talebine istinaden Şirket’imizin yürütmekte olduğu faaliyetler ve bununla ilişkili diğer faaliyetlerimiz hakkında bilgi sağlanması, 
 • onay verilmesi halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi, ve 
 • mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması.

2. Stüdyo yetkililerine ait ad-soyad, stüdyoya ait pay sahiplerinin bilgileri, linkedin dahil olmak üzrere sosyal medya hesaplarına ait bilgiler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait nitelikte olması halinde elektronik posta adresi, telefon numarası ve adres bilgisi türündeki kişisel verileri aşağıdaki amaçların yerine getirilmesi için Kanun’da belirtilen ilgili kişisel veri işleme şartlarında dayanarak işlemektedir:

 • Zindhu insan kaynakları platformuna (“Platform”) stüdyo kaydının tam ve eksiksiz olarak  tamamlanması ve kayıt sürecinin yönetilmesi, 
 • Platform üzerinden stüdyoya işe alım konusunda danışmanlık verilmesi, 
 • stüdyo ve oyun sektoründe istihdam edilmek isteyen kişilerin bir araya getirilmesi,
 • gerekli olması veya stüdyonun talebi halinde Platform kullanımı ile ilgili olarak iletişime geçilmesi,
 • stüdyoya sunulan istihdam yönetim hizmeti ve danışmanlık sunulması kapsamında Platform üzerindeki stüdyo kaydının yönetilmesi, 
 • Platform kullanımına ilişkin eğitim verilmesi ve gerekli bilgilerin sağlanması, 
 • oyun sektöründe istihdam edilmek isteyen kişiler ile stüdyoları bir araya getirmek için iletişime geçilmesi, 
 • stüdyonun istihdam etmek istediği çalışan adaylarının bulunması ve stüdyolar ile buluşturulması hizmetlerinin yürütülmesi, 
 • işe alım süreçleri kapsamında stüdyoya hizmet sağlanması, 
 • onay verilmesi halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi, 
 • bahsi geçen hizmetlerin sunulması ve faaliyetlerin yürütülmesi için kişi ve şirketler ile iş birliği kurulması, ve 
 • mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması.

3. Çalışan adaylarına ait  ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres eğitim durumu, iş deneyimi, kullanımında yetkin olunan programlar, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin bilgi içermesi halinde portfolyodaki veriler ve öz geçmişinize ilişkin özel veya genel nitelikte olabilecek kişisel verileri aşağıdaki amaçların yerine getirilmesi için Kanun’da belirtilen ilgili kişisel veri işleme şartlarında dayanarak işlemektedir: 

 • Platform kaydının tam ve eksiksiz olarak  tamamlanması ve kayıt sürecinin yönetilmesi, 
 • Platform üzerinden işe alım konusunda danışmanlık verilmesi, 
 • istihdam amacıyla oyun stüdyoları ile bir araya gelinmesi, 
 • gerekli olması veya stüdyonun talebi halinde Platform kullanımı ile ilgili olarak iletişime geçilmesi, istihdam edilme sürecinizde çalışan arayan oyun stüdyolarına sağladığınız verilerin iletilebilmesi, istihdam yönetim ve iş bulma hizmeti ve danışmanlık sunulması kapsamında Platform üzerindeki kaydın yönetilmesi, 
 • Platform kullanımına ilişkin eğitim verilmesi ve gerekli bilgilerin sağlanması,
 • istihdam sağlanması kapsamında oyun stüdyoları ile bir araya gelinmesinin sağlanması için iletişime geçilmesi,
 • oyun stüdyolarının bulunması ve stüdyolar ile buluşma kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi,
 • işe alım süreçleri kapsamında hizmet sağlanması, 
 • onay verilmesi halinde 
 • ticari elektronik ileti gönderilmesi, 
 • bahsi geçen hizmetlerin sunulması ve faaliyetlerin yürütülmesi için kişi ve şirketler ile iş birliği kurulması 
 • ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması.

İnternet sitesi ziyaretçileri, stüdyo yetkilileri ve çalışan adayları tek tek “İlgili Kişi”, birlikte “İlgili Kişiler” olarak anılacaklardır.

İlgili kişilerin, kişisel verileri ile ilgili Kanun kapsamındaki hakları aşağıdaki şekildedir: 

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f), (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Bu haklar yazılı olarak veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@zindhugames.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilecektir) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletilebilecektir. 

Gizlilik Politikası

İşbu Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası, tüm İlgili Kişiler için geçerlidir. İlgili Kişiler tarafından Şirket’e elektronik ortamda iletilen kişisel bilgiler, işbu Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. 

İlgili Kişiler’e ait her türlü bilgi “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

İnternet Sitesi içerisinde referans gösterilen veya bağlantı sağlanan diğer sitelerin/uygulamaların/reklamların içeriğinden ya da gizlilik uygulamalarından Şirket sorumlu tutulamaz.

Şirket Gizli Bilgiler’i, burada belirtilenler saklı kalmak üzere, kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Gizli Bilgi’nin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak İlgili Kişiler’in bilgilerini kendi cihazı üzerinden vermesi sebebiyle ilgisiz kişiler tarafından erişilmemesi amacıyla virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirlerin İlgili Kişiler tarafından alınmaması ve Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Şirket, İlgili Kişiler’in Gizli Bilgiler’ini (a) yürürlükte olan kanun veya düzenlemeler ya da verilmiş olan bir yargı kararı ya da idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumlarda ve/veya (b) İlgili Kişiler’in rızasının bulunduğu takdirde ve/veya (c) işbu Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası’na uygun şekilde üçüncü kişilere açıklayabilir ve/veya kullanabilir. 

İlgili Kişiler’in, internet sitesinde herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda doğacak zarardan Şirket sorumlu değildir. 

Şirket, işbu Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası hükümlerini her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir.  Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde İlgili Kişi için hüküm ifade edecektir.